Jurídic laboral

El nostre equip professional l'assessorarà, aconsellarà i representarà davant les diferents Administracions, per qualsevol assumpte jurídic relacionat amb el món del dret del treball:

  • Redacció de contractes laborals d'alta direcció subscrits amb treballadors nacionals, comunitaris i extracomunitaris.

  • Assessorament en matèria de sancions, modificació de condicions de treball, reconversions industrials, expedients de regulació d'ocupació, UTEs, eleccions de representants dels treballadors, conflictes col·lectius, vagues, convenis col·lectius i convenis especials.

  • Assessorament i estudi de l'aplicació de les modificacions, suspensions i extincions de contractes laborals.

  • Assessorament en relacions laborals especials com personal d'alta direcció, servei de la llar, esportistes professionals, artistes, representants de comerç, etc.

  • Estudis de jubilació, en totes les seves variants, i presentació de les sol·licituds davant de l'Administració.
  • Assistència jurídica lletrada en matèria contenciosa laboral, en conciliacions, mediacions i assistència a totes les instàncies judicials.

  • Recursos judicials (suplicació, cassació davant el Tribunal Suprem) i execució de sentències.
  • Assessorament i assistència front la Inspecció de Treball.
  • Assistència jurídica lletrada davant el Tribunal Superior de Justícia, Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional.

Pot comprovar-ho sol·licitant-nos un pressupost sense compromís a recepcion (@rrova) tcabcn.es


 Copyright © 2010 Tàpia Consultors, S.L. Tots els drets reservats | Política Privacidad  Avís legal  Política cookies